Finlandiya'nın NATO'ya Katılım Protokolünün Meclisimizdeki Onay Süreci Başladı