Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkemizin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlar desteklenmektedir.

Bu kapsamda 2022 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ve 2023 yılında uygulanacak sertifikalı tohum kullanım desteğine ilişkin 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ, 25 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayınlanan tebliğ kapsamında bakanlık tarafından tarımsal yayım ve danışmanlık desteği; Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 72.000 TL olarak yapılır.

Danışmanlık desteği on iki aylık hizmet sunumuna bağlı kalmak kaydıyla 01.06.2023 tarihinden sonra 36.000 TL ve 15.11.2023 tarihinden sonra 36.000 TL olmak üzere iki eşit dilim halinde serbest tarım danışmanlarına ve kuruluşlara Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecektir.

Destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen kişi/kuruluşların on gün içinde, son başvurunun tatil gününe gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yazar Hakkında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir