1- Kitap ..( Kur’an-I Kerim)
Kur’an veya Kur’an-I Kerim, Ayetleri Allah Tarafından Cebrail Adındaki Melek Aracılığıyla İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e Vahiyler Hâlinde İndirilen Kutsal Kitaptır. İslam İnancında, Kur’ân, Hz.Muhammed’in Gerçek Bir Peygamber Olduğunu Kanıtlayan, O’nun En Önemli ve En Büyük Mucizesidir.
2- Sünnet
İslam Dininde Peygamber Muhammed’in Farz Olarak Tanımlanan Kur’an Emirleri Dışındaki Davranışları ve Herhangi Bir Konuda Söylemiş Olduğuna İnanılan Söz (Kavli Sünnet, Hadis), Fiil (Eylem) ve Takrirlerine (Susarak Onaylama) Verilen Addır
3- İcma
İcmâ, İslam Hukukuna Göre, Herhangi Bir Çağ Veya Dönemde Yaşamış İslam Bilgini Ve Müctehidlerin Kitap, Sünnet Ve Bazı Mezheplere Göre Kıyasın Delillerine Dayanarak, Şeriatın Konuları Hakkında Hüküm Vermeleri Veya Benzer Diğer Hükümler Arasında Birleşmeleridir.
4- Kıyas
Kıyas, Hükmü Hakkında Kur’an da Bulunmayan Bir Meseleyi, Aralarındaki Ortak Sebep-Sonuç Bağından Dolayı Hükmü Ayet Veya Hadisler İle Çözülmüş Bir Konuya Benzeterek Çözmektir.
İslamiyet’te Hükümler Bu 4 Ana Esas Üzerine Kurulur. Öncelik Kur’an , Devamında Sünnet Olmasına Rağmen , Günümüz İslam Coğrafyasında Peygamber Efendimiz Ve 4 Halife Sonrasında Önce Mezhepler , Daha Sonra Cemaatler ,Topluluklar, Tarikatlar Türemiş Bilhassa 661-750 Yılları Arasında Emevi’ler Ve 750-1258 Yılları Arasında Abbasi’ler İslamiyeti Devlet Yönetiminde Yozlaştırmış Ve Yobazlaştırmışlardır.
Kur’an Ve Sünnet Den Ziyade Genel Anlamda İcma ve Kıyas Ön Plana Çıkarılmış Ve Müslümanlara Yeri Geldiğince Güzellik İle , Yeri Geldiğinde Zorbalıkla Dayatılmıştır. Günümüzde De Bu Dayatmalar Cemaatler, Tarikatlar Vasıtası İle Yapılmaktadır.
Kendileri Trilyonluk Arabalara Binen , Milyarlık Kahvaltı Sofralarında Misafir Ağırlayan , Yine Trilyonluk Evlerde , Zevk-İ Sefa ,Saltanat İçerisinde Yaşayan Ama Vaaza Geldimi Peygamber Efendimiz 3 Hurma 1 Hırka İle Gününü Geçirirdi Diye Müminleri Atlatan DİN SİMSARLARI Güzel Dinimiz İSLAMİYETİ Yozlaştırmakta Ve İSLAMİYET DÜŞMANLARI’nın Eline Koz Vermektedir.
Önbilgi :
Mukallid : Bir Âlimin Görüşünü Delilsiz Kabul Etmek Anlamında Fıkıh Usulü Terimi.
Müctehid : İslam Dininde, Bir Konu Hakkında Var Olan Delilleri İnceleyerek Hüküm Çıkartan Din Adamlarına Verilen İsimdir.

Mukallidler yani dört mezhebden birinde olanlar için delil, sened, tabii olduğu mezhebin imamının ictihadı sözü esastır. Çünki mukallidler , ayetlerden ve hadisden ahkam çıkaramazlar.Bunun içindir ki mezhep imamının sözü, Nassa yani ayete ve hadise uymuyor göründüğü zaman mezhep imamının sözüne uyulur. Çünki (Nass) ictihad (slam hukukçusunun sosyal hayatta şeriatın birincil kaynaklarında yer almayan sorunları çözmek amacıyla fıkıh usûlü prensiplerini kullanarak hükme varmak için zihinsel çaba harcamasına verilen Arapça terim) isteyebilir. Bunu ancak Müctehidler anlayabilir. Mukallidler için Kabullenme esastır.
Günümüzde yozlaşan ve yobazlaşan İslamiyeti Siyasete alet eden Cemaat ve Tarikatlar ile foyaları meydana çıkan ve Yüce Allah’ın inayeti ile Foyaları meydana çıkacak olan Cemaat. Tarikat ve topluluklar bu ülklenin geleceğinin karanlık yüzüdür.
İslamiyet’in temelinde hoşgörü, kardeşlik, paylaşma, eşitlik olmasına rağmen kitleleri sapkın düşünceler ile etkileyen müslümanı müslümana düşman eden, devamlı kaos ve kargaşadan beslenen , müslümanın kellesini keserken , kurşun atarken ALLAH-U EKBER diye tekbir getirtecek kadar beyinleri yıkayan bu oluşumlar, hem Türk Milleti’nin hemde Dünya İslam Coğrafyasının en büyük meselesidir.
Ben her zaman tekrarladığımı sizler ile paylaşmak istiyorum . “ BEN İNDİRİLMİŞ DİNE İNANIYORUM, BİNDİRİLMİŞ DİNE DEĞİL”

Yazar Hakkında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir