Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah’a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz.

Millî Görüş; hakkı batıla karıştırmayanların, inancının temel hükümlerini geçici heves ve çıkarlar uğruna feda etmeyenlerin davasıdır. Millî Görüşçüler; asırlar boyu ecdadımızın yaptığı gibi milletimizin ve bütün insanlığın saadeti için yeryüzünde hâlihazır “Zulüm Dünyası” yerine, bir “Saadet Dünyası” kurulsun diye, azim ve kararlılıkla mücadele eden kahramanlardır. Millî Görüş’ün tek temsilcisi Saadet Partisi, ülkemizi sömürülmek, köleleştirilerek yok olmaktan kurtarıp, “Yaşanabilir Türkiye’yi, Yeniden Büyük Türkiye’yi ve hâlihazır Zulüm Dünyası yerine Yeni Bir Saadet Dünyası’nı kurmaktan başka derdi olmayanların partisidir. Saadet Partisi; basit çıkarlar için değil, Adil Düzen gibi büyük hedefler için siyaset yapar. Saadet Partisi; vatanımızın ve milletimizin bütünlüğünü, milletimizin ve insanlığın saadetini, milletimizin yok olması yerine bütün insanlığa öncü olmasını isteyen bütün vatanseverlerle beraber iş tutmayı bir insanlık görevi sayar. İşte bundan dolayı bu tarihi dönüm noktasında, 2023 seçimlerinde işbirlikçi kadroların iktidara gelmesi yerine, Millî Görüş zihniyetine sahip Saadet Partisi’nin etkin olacağı bir kadronun iktidara gelmesi tek çaredir ve bir zorunluluktur. Çünkü Saadet Partisi, meşruluğun, yerliliğin ve milliliğin tek teminatıdır. Bunu görmek istemeyenlerin Saadet Partisi ile ilgili olarak yürüttükleri karalama kampanyaları, alaycı yorumları, onun manasını ve elde ettiği başarıları gölgelemeye yetmez. Elbette ki Saadet Partisi kadrolarının gözden geçireceği pozisyonları, tashih edeceği söylemleri olabilir. Bu bir hareket için doğal bir şeydir. Ancak Saadet Partisi’ni, AK Parti’nin ve Erdoğan’ın karşısında, CHP’nin yanındaymış gibi göstererek, terörle iltisaklandırarak onun etkinliğini kırmaya kimsenin gücü yetmez. Çünkü Saadet Partisi’nin yapmak istediği şeyi bilen biliyor, bunu en iyi de Sayın Erdoğan biliyor. Herkesin saadeti için çalışan Saadet Partililerin AK Partililerin ve özellikle Sayın Erdoğan’ın felaketi için çalışıyor olmasını iddia etmek, akıl tutulması hastalığından başka bir şey değildir. Saadet Partisi; “durun kalabalıklar, bu yol çıkmaz sokak” dediği için kınanıyorsa, dileyen istediği kadar kınamaya devam etsin. Geliyor gelmekte olan ve her şey, Saadet iktidarında çok güzel olacak.

SAADET’İN YAPTIĞI

Saadet Partisi’nin yapmaya çalıştığı şey şudur. 1. Saadet; bu milleti aslına döndürmeye, taklitçilikten, işbirlikçilikten ve Batı teslimiyetçiliğinden kurtarmaya çalışıyor. 2. Batı’nın dayattığı faizci kapitalist düzenin zulmünü bitirip, bunun yerine adil ekonomik düzeni ikame etmek istiyor. Yani; “durun ey kalabalıklar, bu yol çıkmaz sokak, gittiğiniz yol yanlıştır” diyerek milletimizi uyarıyor. 3. Cumhuriyet döneminde çeşitli partiler kurulmuş, ama bunlar, Batı âşığı oldukları için milletimizi, Batı’nın hedeflerine hizmet edecek köleler yapmak için çalışmışlardır. Milletimiz, Millî Görüş’le=Saadet Partisi’yle kendini savunma hakkını ve fırsatını elde etmiştir. Bunun nedeni, Saadet Partisi’nin bu milletin inancını, aslını ve özünü temsil ediyor olmasındandır. 4. Millî Görüş=Saadet Partisi; “Yeni Bir Dünya” kurma hareketidir. Bütün insanlığı kucaklayan plan ve projelerin sahibi ve takipçisidir. Millî Görüş; mayadır, hidayettir, ferasettir, dirayettir. Bunun için Saadet Partisi; fert ve toplumu adil düzene götürecek yolları azimle ve aşk ile takip eder. Tılsım sizde değil, Millî Görüş’tedir. Eğer Millî Görüş gömleğini çıkarırsanız geriye sıfır kalır. Millî Görüş’ün ilk astığı afiş; “Hak geldi batıl zail oldu” afişidir. Bunun anlamı, batıl sıfır hükmündedir. Güneş doğduğunda karanlık kaybolur. Saadet Partisi; muhafazakâr demokrat olmadığı gibi sosyal demokrat da değil, millici ve maneviyatçıdır. Anlamak isteyen, anlar ve Millî Görüş yolunu tutar. Anlamak istemeyen ise yalana kulak verir, şeytan ve adamlarının esiri olur.

KİM?..

Kim, Adil Düzen istiyorsa, Millî Görüş’te yerini alır. Kim, İslamsız saadet olmayacağına inanıyorsa, Millî Görüş’e sarılır. Kim, Hakkı üstün tutuyor, haklıyı savunuyor ve zulme karşı çıkıyorsa, barışı korumak, savaş ve kutuplaşmadan kurtulmak istiyorsa Millî Görüş’e döner. Kim, milletiyle, ülkesiyle ve devletiyle bütünlük içinde varlığını ve bağımsızlığını sürdürmeyi amaçlıyorsa, tarihteki şerefli yerini tekrar almayı hedefliyorsa, her yönden bağımsız ve kalkınmış bir Türkiye arzuluyorsa, Saadet Partisi’ne oy verip iktidara taşır. Kim, müreffeh ve mutlu bir hayat düşlüyorsa, “Önce Türkiye” deyip, milli çıkarlarını şahsi hesaplarının üstünde tutuyorsa işte bunlar bir an evvel Saadet Partisi saflarına katılmalıdır. Saadet Partisi’nden başka hiçbir parti, milletin sorunlarını çözemez. Bunun yedi tane temel sebebi vardır. 1. Maneviyatsız saadete ulaşmak imkânsızdır. 2. Adil Düzen kurulmadan kölelikten kurtulup efendi olunmaz. 3. Bizim medeniyetimiz Batı ve Doğu medeniyetinden üstündür, haklıdır ve hayırlıdır. Batı taklitçilerinden ve işbirlikçi kadrolardan milli ve haysiyetli atılımlar beklemek saflıktır. 4. Saadet için bugünkü “zulüm dünyası” yerine “yeni bir dünyanın” kurulması kaçınılmazdır. 5. İçinde bulunduğumuz tarihi bir dönüm noktasıdır. Kesinlikle Türkiye, İsrail’e vilayet olmayacak, hak ettiği şerefli yerini alacaktır. 6. “Artık uyanalım, işbirlikçilere alet olmayalım” diye toplum uyarılmalı, zalimin zulmünden kurtarılmalıdır. 7. “Güncel yanılgı” hastalığı, Millî Görüş ilacı ile tedavi edilmelidir.

ZULÜMDEN KURTULMAK

Zulümden kurtulmak, şuurlu bir devlet politikası ile mümkündür. Bu ancak Saadet Partisi iktidarı ile gerçekleşecektir. İktidara gelmek ve zafere ulaşmak için, imkân ve fırsatları iyi değerlendirmek gerekir. Saadet ve refah, barış ve huzur haklı bir zihniyetin, doğru bir metodun ışık tuttuğu, salim bir siyasetin çizdiği, üstün bir stratejinin gösterdiği ve ehil bir kadronun yönettiği, aziz milletimizin özü, olan Saadet Partisi’nin iktidarıyla mümkün olacaktır. Bilelim ki mazlumlar ayağa kalkmadan zalimler diz çökmez. Selam hidayete tabi olanlara…

Yazar Hakkında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir